Landstede Groep

‘Verbinding vanuit je hart’ op kerstbijeenkomst maatjes

20-12-2022

Een vijftigtal maatjes waren naar opleidingsrestaurant Gerecht & Land gekomen in Zwolle voor de jaarlijkse kerstbijeenkomst van Maatje op Maat. Voor de start van de bijeenkomst bracht een collega van Organisatie ondersteuning -met het pensioen in zicht- even een kijkje in het restaurant en hij werd door de aanwezigen met applaus begroet. Maar, ‘je gaat pas echt met pensioen als je als maatje afzwaait’ is de gedachte van Nabil Sahhar, de bedenker van het concept die zelf ook zijn pensioen in zicht heeft aan het einde van het schooljaar. Het team van Maatje op Maat wordt daarom nu al uitgebreid met twee collega’s. Eén als contactpersoon voor Raalte en één voor Harderwijk, die beide van de partij waren.


Duurzame investering in de jeugd

Na ontvangst met een gedicht met de titel ‘Thuis’ volgde een terugblik op het afgelopen schooljaar dat voor Maatje op Maat in het teken stond van ‘Verbondenheid’. Verbinding door de samenwerking met Friese Poort, verbinding met de student; dit jaar werd de 1500ste koppeling bereikt en verbinding met de vo-scholen van Landstede Groep; de eerste vo-maatjes van het Morgen College in Harderwijk waren aanwezig bij de kerstbijeenkomst.
Tenslotte gaf Nabil een vooruitblik naar het komende jaar waarin het jubileumcongres van Maatje op Maat zal plaatsvinden, waarvan de voorbereidingen al in gang zijn gezet. Hij eindigde met een dankwoord richting de maatjes en hield hen voor dat de effecten van hun werk verder gaan dan de studie zelf, verder dan het behalen van een diploma, het is een duurzame investering in de jeugd in alle facetten van het leven. ‘Met jullie inzet hebben we minder schooluitval en meer gekwalificeerde jongeren voor de arbeidsmarkt’, aldus Nabil. ‘Samen op maat gaan we door!’

Evenwaardigheid en verlangzaam
Daarna nam Eline Ruinemans, maatje en coach in het dagelijkse leven en schrijver van het boek: ‘Dialoog in Crisistijd’, de maatjes mee in hoe je vanuit je hart verbinding maakt. Zij liet de 5 regels voor dialoog zien en lanceerde de begrippen: evenwaardigheid; want ‘je bent niet gelijk maar wel evenwaardig en verlangzaam, als ‘bewust vertraging omarmen’. Ook gaf ze handvatten om een goed gesprek te voeren als maatje met je student.
Daarna was het tijd voor de inwendige mens en werden de aanwezigen bediend door eerstejaars studenten van de opleiding Gastheer, Gastvrouw. Ook konden ze opscheppen van een heerlijk buffet gemaakt door eerstejaars studenten van de opleiding Kok. Na afloop was er een welverdiend applaus voor de studenten en de beide docenten Sarah Bisschop en Suhat Bulutlar, die zowel de studenten alsook de gasten fantastisch begeleidden tijdens deze bijeenkomst.