Landstede Groep

De "Keukentafel"

Achtergrond gedachte: In elk huis is een keuken te vinden. In de buurt van de keuken staat een keukentafel. Bij veel gezinnen is de keukentafel al dan niet bewust de belangrijkste plek van het huis. Leden van het gezin komen hier samen. Dat kan zijn om te kletsen, eten, werken en nog meer. Veel tieners leggen hier hun schooltas bij terugkomst van school, krijgen van een ouder thee en kunnen hun ei kwijt. Na wat geklets gaan de schoolboeken open en wordt er huiswerk gemaakt. Een ouder in de buurt biedt directe ondersteuning. De keukentafel is een plek in huis die een tiener veiligheid en ondersteuning geeft op elk moment van de dag. Tieners worden gehoord en geholpen met eventuele obstakels. Zij leren hierdoor het leven beter kennen en langzaam op eigen benen te staan.

Helaas bestaat er een grote groep tieners en studenten die zo’n keukentafel niet kennen. Dit kan om uiteenlopende redenen zijn. Bij de ene student zijn de ouders veel aan het werk, bij een andere student hebben de ouders geen interesse voor het kind en zijn of haar leven; weer een andere student is gevlucht uit een oorlogsgebied en leeft in Nederland alleen op een flatje; en ga zo maar door.
Iedereen heeft echter behoefte aan zo’n keukentafel. Zeker jongeren met bagage, zeker jongeren die er veelal al alleen voorstaan in het leven.

Structurele oplossing
Maatje op Maat werkt normaalgesproken één op één, waarbij een student wordt gekoppeld aan één Maatje. Bij bepaald onderwijs, zoals de entreeopleiding, kan elke student van deze groep een Maatje gebruiken. Dat heeft Maatje op Maat aan het denken gezet dat er een structurele oplossing moet komen voor die groep. Als antwoord is het concept “de Keukentafel” geboren.

Het Plan van de Keukentafel een zoete inval
Het plan is het creëren van een veilige haven voor studenten van de entreeopleiding waarbij het niet té veel op een klaslokaal met de klascodes zou lijken, maar ook niet op een kantine waar altijd heerlijk ge-child kan worden. Onderwijsassistenten nemen de voortouw en zijn verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de keukentafel. De deur is open door het gehele week waar iedereen mag aankloppen en ondersteuning kan vinden. Het blijft een serieuze plek, waar serieus gewerkt wordt.
In samenwerking
Onderwijsassistenten worden bij de Keukentafel ondersteund door HBO- en MBO-stagiaires van pedagogiek en maatschappelijk werk studenten en maatjes van Maatje op Maat. Zo is er een bundeling van krachten. Van een betaalde kracht die eindverantwoordelijk is, in samenwerking met jongeren die veel kunnen bieden en zelf leren en met de gepensioneerde Maatjes die hun kennis, tijd en ervaring willen delen met jonge studenten.