Landstede Groep

Een eindje meelopen

Maatje op Maat biedt ondersteuning bij studie, sociaal-emotionele ontwikkeling van de student en bij praktische zaken. Deze dienst is aanvullend op de begeleiding die vanuit de opleiding wordt geboden. Het maatje is een volwassen vrijwilliger die een ‘stukje meeloopt’ met de student tijdens de schoolloopbaan, zolang het nodig is; net zoals de Emmaüsgangers deden. Het maatje is een klankbord bij opleiding, stage, privé-leven, bijbaantjes en contact met instanties.

Achtergrond

Maatje op Maat is als project in november 2004 specifiek begonnen binnen Landstede vanuit de noodzaak studenten van andere culturele achtergrond; nieuwkomers, emigranten en vluchtelingen, extra aandacht te bieden, naast de zorg vanuit het reguliere onderwijs. Kort daarna is het aanbod uitgebreid voor alle studenten en leerlingen van Landstede Groep.
Deze nieuwe dienst werd in eerste instantie geboden door collega’s van Landstede die met pensioen waren en betrokken wilden blijven bij hun organisatie
als vrijwilliger. Inmiddels is Maatje op Maat op meerdere scholen ingevoerd, zowel in de regio als ook internationaal.