Landstede Groep

De MOTOR

De MOTOR (Maatje Op Taal en Op Rekenen) is onderdeel van Maatje op Maat en is een aanvullende vorm van ondersteuning die op vaste momenten op de verschillende locaties van Landstede MBO wordt aangeboden. De MOTOR valt binnen het Studiecentrum, waarin een docent, instructeur of een remedial teacher werkt, die het Maatje aanstuurt.

Maatje Op Taal & Op Rekenen

Taal en rekenen vormen een belangrijke pijler in het Middelbare Beroeps Onderwijs, MBO waar sommige studenten van de praktijk aanvullende steun nodig kunnen gebruiken op dit gebied.

Bij de MOTOR kunnen studenten terecht als ze hulp nodig hebben op het gebied van taal, rekenen, plannen of omdat ze thuis niet aan hun huiswerk toe kunnen komen. De MOTOR biedt de studenten een plek waar zij rustig (zelfstandig) kunnen studeren. Wanneer zij vragen hebben, worden zij door de aanwezige Maatjes zo goed mogelijk geholpen. De behoeften van studenten zijn verschillend: de een heeft een luisterend oor nodig en iemand die er voor hem kan zijn, de ander heeft simpelweg een duwtje in de rug nodig bij het opstarten van huiswerkopdrachten, of hulp nodig bij het maken van keuzes, plannen of het opzetten van een sollicitatiebrief.

Bij MOTOR in het Studiecentrum zijn Maatjes aanwezig die op een vast moment in de week studenten ondersteunen, op de onderwijslocatie. Soms zijn de Maatjes stagiaires van een lerarenopleiding.

De student wordt door zijn/haar coach aangemeld voor MOTOR door het invullen van een aanmeldformulier, dit formulier komt bij het Studiecentrum terecht. De docent/instructeur die in het Studiecentrum werkzaam is, overlegt met het Maatje op welke dagdelen er studenten zijn die behoefte hebben aan de MOTOR.