Landstede Groep

Burgemeester ontvangt concept Maatje op Maat tijdens jubileumcongres

25-10-2023

‘Omzien naar elkaar, andere helpen waar nodig: dat is wat we in Zwolle en in de regio, heel goed doen’, aldus burgemeester Peter Snijders tijdens het jubileumcongres ‘Omzien Op Ooghoogte’, dat op vrijdag 20 oktober plaatsvond ter ere van het twintigste jubileumjaar van Maatje op Maat. Namens de stad Zwolle en de regio nam hij dit succesvolle concept van Landstede Groep en het aanvullende Mentoring@work – ter inspiratie in ontvangst.

Zo’n 200 gasten uit onderwijs, overheid en onderneming vierden in het hart van de stad, Academiehuis Grote Kerk in Zwolle, het twintigjarig jubileum van Maatje op Maat. Een feestelijk programma dat in het teken stond van de participatiesamenleving en hoe die het verschil kan maken in het bieden van aanvullende steun aan jongeren, zowel in het onderwijs als het bedrijfsleven.

Steun tijdens stage
Twintig jaar Maatje op Maat kwam voorbij in de verhalen van maatjes die hun ervaringen deelden, een ontroerend lied van stationspianist Hans Jansen en hbo-student/maatje Charlotte Sanders en muzikale en dansacts die de sprekers afwisselden. Een van die sprekers, Vogellanden-bestuurder Fenna Eefting, benadrukte het belang van een maatje op het werk – en daarmee de noodzaak van het nieuwe concept Mentoring@work.

Want waar Maatje op Maat zich inzet voor jongeren in het onderwijs die extra steun nodig hebben van een maatje bij hun opleiding, werk, sociale contacten of mentale kwesties, is Mentoring@work er voor bedrijven. Bij dit concept krijgen stagiairs en nieuwe werknemers aanvullende steun van een bedrijfsmaatje, vaak een oud-werknemer, die daarmee het bedrijf en de praktijkopleider ontlast. Deze laatste hoeft zich dan alleen te richten op het overbrengen van het vak aan de stagiaire en de eventuele toekomstige medewerker.

Geborgenheid
Daarbij is ‘geborgenheid’ – een thema dat tijdens het congres veelvuldig terugkwam – een belangrijk aspect. ‘Een werkgever zou stagiairs ruimte, een passende werkplek én geborgenheid moeten bieden’, zei Eefting. ‘Dan pas kan iemand zelfvertrouwen ontwikkelen.’ Ook onderwijsadviseur Dick ten Bakker benadrukte het belang van geborgenheid voor jongeren: ‘Geborgenheid is weten dat je de aandacht waard bent, dat er aandacht is voor wie je bent.’

Birgit Pfeifer, practor Federatie Christelijk mbo, vulde aan: ‘Geborgenheid is ook thuiskomen. Je voelt je thuis waar je wordt begrepen. Dat betekent dat je moet luisteren. De kunst is om samen met jongeren, op gelijkwaardige basis waarbij je elkaars verschillen waardeert, zo’n thuisplek te creëren om op terug te vallen.’ ‘En vandaaruit kunnen ze dan onder begeleiding van een maatje, gaan ontmoeten, ontwikkelen en ontdekken’, voegde Theo Rietkerk, CvB-voorzitter van Landstede Groep nog toe.

Mbo-talent centraal
Voor stagiair Job zou een maatje een uitkomst zijn geweest: Hij en Sara waren de sterren in de zelfbedachte act van Deltion-studenten Musicalperformer, die de gasten lieten zien hoe stressvol een eerste stagedag soms is. De student die Job speelde; Bart van Belois herkent het gevoel zelf ook: ‘Soms is het moeilijk om daar overheen te stappen en wel sociaal te doen. Dat er dan even iemand met je meeloopt zoals bij Maatje op Maat en Mentoring@work, dat vind ik heel goed.’

Niet alleen bij Maatje op Maat, ook voor en tijdens het congres stonden de mbo-studenten en hun talenten centraal. Daarom werkten maar liefst 96 studenten van Cibap, Deltion College, Landstede MBO en Mbo Menso Alting mee aan de voorbereiding en de uitvoering. Ze maakten het beeldmerk van het congres, de animaties, ontvingen gasten, gaven uitleg bij de door hen gemaakte kunstwerken van de expositie ‘Kracht van Kwetsbaarheid’ en verzorgden de (milieubewuste) lunch. ‘Heel leerzaam allemaal’, zegt Alanis Jorna, die het verwelkomen van gasten en alles wat daarbij hoort als opdracht deed voor haar opleiding Luchtvaartdienstverlening van Landstede MBO.

Geborgenheid
Aan het eind kreeg burgemeester Snijders ter inspiratie tijdens dit ‘porseleinen’ jubileum een porseleinen kunstwerkje uitgereikt dat gemaakt is door de Zwolse kunstenares Everdien Post. Ook sprak hij Nabil Sahhar, initiatiefnemer van Maatje op Maat, persoonlijk toe.

Hij vertelde over hun eerste ontmoeting waar de eerste verbinding ontstond door een gemeenschappelijke achtergrond: het opgroeien in een klein dorp. ‘Jij raakte mij toen diep in mijn hart. Ik zie wat jij doet met mensen, jij zet mensen in hun kracht. Maatje op Maat en Mentoring@work gaat ook verder dan de stad Zwolle, het zit in de regio. Het is het Hanzegevoel van omzien naar elkaar, ander helpen waar nodig, over grenzen heengaan, van jezelf of je stad of gemeente. Dat gevoel moet je vasthouden. Samen maken we de stad én de regio.’