Landstede Groep

Visie, missie en doelen

Visie
Door oog te hebben voor elke individuele student, de relatie aangaan en het vertrouwen geven zullen jongeren bloeien in hun ontwikkeling en het ontdekken van hun eigen talenten. Onze visie is geïnspireerd door de Afrikaanse gezegde: “It takes a village to raise one child” en hiermee nodigen we uit de samenleving om haar bijdrage te doen toekomen ten gunste van jonge talenten. Een participatie samenleving in de maak.

Missie
Onze missie is tegen schooluitval in te gaan om nog dat extra te doen aanvullend aan de reguliere zorg die de school biedt. Het binden van vertrekkende ervaren collega’s aan hun organisatie, het terug pompen van skills in vorm van een bijdrage als Maatje voor zowel de school als de individuele student is een duurzame manier van participatie en het  benutten van talenten.

Doelen
Een bijdrage te doen aan het terugdringen van schooluitval door het inzet van vrijwillige maatjes en het versterken van de verbinding met de samenleving. Maatje op Maat beweegt zich dichterbij de student buiten school en raakt aan uitdagingen die in de samenleving spelen die van invloed zijn op de prestaties van studenten in hun schoolloopbaan.