Landstede Groep

Visie, missie en doelen

Visie
Door oog te hebben voor elke individuele student, de relatie aangaan en het vertrouwen geven zullen jongeren bloeien in hun ontwikkeling en het ontdekken van hun eigen talenten. Onze visie is geïnspireerd door de Afrikaanse gezegde: “It takes a village to raise one child”.

Missie
Onze missie is tegen schooluitval in te gaan om nog dat extra te doen aanvullend aan de reguliere zorg die de school biedt. 

Doelen
Een bijdrage te doen aan het terugdringen van schooluitval door het inzet van vrijwillige maatjes.  Maatje op Maat beweegt zich dichterbij de student ook buiten school.En raakt aan uitdagingen die in de samenleving spelen die van invloed zijn op de prestaties van studenten in hun schoolloopbaan.