Landstede Groep

"It takes a village to raise one child"

"It takes a village to raise one child"

"It takes a village to raise one child"

"It takes a village to raise one child"

"It takes a village to raise one child"

De kracht van de menselijke maat

Maatje op Maat heeft als doel de uitval onder studenten te beperken en de doorstroom te bevorderen door ze aanvullend een steuntje in de rug te bieden. Geïnspireerd op het Afrikaanse gezegde: ‘It takes a village to raise one child’ beweegt Maatje op Maat zich buiten de school, in de samenleving. Maatje op Maat sluit aan bij de missie van Landstede waarbij maatschappelijke betrokkenheid en waarde(n)vol leren, leven en werken centraal staan.

Maatje op Maat verbindt onderwijs en maatschappij 

Wie zijn de Maatjes

Het Maatje is een volwassen vrijwilliger. Hij of zij begeleidt een student van Landstede op het gebied van school en sociaal-maatschappelijk terrein. Deze begeleiding is aanvullend op de begeleiding die vanuit de opleiding wordt geboden.

"ik probeer steeds vanuit het perspectief van de student te denken en niet vanuit het mijne"
Hanny Kuiper
vanuit de Jeugdzorg, Hoofd Beleid en Ondersteuning
lees mijn verhaal
"Er is altijd tijd te vinden om jongeren te helpen"
Adnan Meral
Accountant i.o. bij de Belastingdienst
lees mijn verhaal
"Nooit te oud om te leren"
Jan Grijpma
gepensioneerd vmbo-docent
lees mijn verhaal