Landstede Groep

"Er is altijd tijd te vinden om jongeren te helpen"
Adnan Meral
Accountant i.o. bij de Belastingdienst


Hij heeft op twee verschillende basisscholen gezeten. De eerste klassen zit hij op een school met heel veel kinderen van Turkse afkomst. Zijn ouders en hijzelf vinden het onplezierig dat hij nauwelijks contact heeft met Nederlandse kinderen. Hij wil het kleine kringetje van de Turkse gemeenschap en de beeldvorming over allochtone kinderen doorbreken. Daarom gaat hij naar een andere school, waar meer balans is tussen Nederlandse kinderen en kinderen van niet Nederlandse afkomst. Voor hem is de Turkse cultuur waaruit hij voortkomt waardevol en belangrijk, maar het is voor hem minstens zo belangrijk om goed te weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar steekt en hoe je daaraan moet deelnemen. Hij wil geen achterstand ten opzichte van de westerse cultuur krijgen.

Leven tussen twee culturen
Hij leeft daardoor als het ware tussen de twee culturen in; hij vindt het fijn om in Turkije bij familie te zijn maar geeft toch de voorkeur aan de Nederlandse manier van werken en doen. Adnan doet Havo op de Van der Capellen Scholengemeenschap en gaat bedrijfseconomie op de Hogeschool Windesheim studeren. Hij is nu bezig met zijn afstudeerstage, hij noemt dat  “een zware tas” en bedoelt daarmee dat het lastig is om te voldoen aan zowel de eisen die de school aan de stage stelt als aan de wensen van het stagebedrijf. Hij wil volgend jaar de opleiding Business Administration aan de universiteit van Groningen volgen. Adnan is een open en sociaal betrokken jonge man. Hij vindt de studie bedrijfseconomie boeiend, maar vindt dat de sociale component veel te weinig naar voren komt. De opleiding is vooral gericht op de P van profit en niet zozeer op de P van People en dat vindt hij jammer, economie gaat toch over de samenleving?

Begeleiding op school
Twee jaar geleden is Adnan in contact gekomen met Maatje op Maat en sindsdien heeft hij een aantal studenten van Landstede begeleid, vooral met rekenen. Door zijn leeftijd en zijn afkomst vult hij het functioneren als Maatje anders in dan andere Maatjes. Hij wil bijvoorbeeld geen Turkse studenten begeleiden en hij is er alert op dat zijn rol het bieden van huiswerkondersteuning is, en niet het aangaan van vriendschappen. Hij doet de begeleiding op school en niet in de privé sfeer.

Betrokken bij de samenleving
Adnan heeft via de moskee geprobeerd een huiswerkgroepje op te starten, maar dat is niet goed van de grond gekomen en nu helpt hij een aantal scholieren met hun huiswerk. Hij vindt het belangrijk dat Turkse jonge mensen een goede opleiding volgen en bij de samenleving betrokken zijn. Hij wil hen daarbij helpen. In alle bescheidenheid ziet hij zichzelf als rolmodel, als voorbeeld van een Turkse jongen die gebruik maakt van zijn talenten en deze gebruikt om iets te bereiken. Hij moedigt anderen aan zich aan hem te spiegelen. Sommige leeftijdgenoten verbazen zich erover dat hij leerlingen helpt in zijn eigen vrije tijd zonder daarvoor geld te krijgen. Adnan ziet overal in de samenleving individualisme en materialisme, maar gelukkig zijn er ook nog mensen die vanuit idealisme kunnen handelen. Hij wil graag bij Maatje op Maat betrokken blijven en meer van toegevoegde waarde zijn.