Landstede Groep

Ridder in ons midden

26-04-2020

Onze Nabil is geridderd! Hij is bij Koninklijk Besluit geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft deze benoeming ontvangen voor zijn onvermoeibare, inspirerende 24/7 inzet voor onder andere Maatje op Maat en Mentoring@work en zijn warme betrokkenheid bij jongeren. De Burgemeester van Twenterand, de gemeente waar zijn woonplaats Den Ham onder valt, heeft Nabil telefonisch op de hoogte gebracht. De feestelijke uitreiking van deze onderscheiding zal pas plaats kunnen vinden zodra de Corona-perikelen dat toestaan.

Verbinder
Deze benoeming is Nabil toegekend voor zijn tomeloze inzet voor het succesvolle, door hemzelf bedachte projecten Maatje op Maat en Mentoring@work, landelijke en buitenlandse (Finland!) navolging hebben gekregen. Ook zijn werkzaamheden voor de Stichting Vrede voor Palestina en zijn inzet in de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting te Zwolle zijn in de beoordeling betrokken. Activiteiten waarin Nabil naar voren komt als een warme mens die verbindt, die mededogen heeft met de medemens, en in het bijzonder betrokken bij de jeugd waarvoor hij dag en nacht klaar staat.

Breed gedragen
De waardering is breed gedragen door vele mensen - zowel Maatjes als personen uit diverse hoeken van de maatschappij - die de aanvraag enthousiast worden ondersteund. Het is een prachtige afronding van een traject dat een paar jaar geleden is begonnen met de opmerking van het ene maatje "Goh, zo'n man verdient toch een lintje" en de reactie van het andere maatje "en vragen die we toch aan!".

Vanuit Maatje op Maat zijn we erg trots op "onze" ridder! En danken de Maatjes voor hun inzet en doorzettingsvermogen bij de aanvraag.