Landstede Groep

Jeanet en Jeanette

24-03-2019

Daar sta je dan aan het begin van een nieuwe uitdaging. Je bent een volwassen student, tot het uiterste gemotiveerd om je in te zetten voor het diploma, studierichting verpleegkunde op niveau 4. In je bagage een aantal jaren praktijkervaring in de zorg, je hebt voldoening en plezier van je werk. Je slaagt voor de instaptoets van het verkorte onderwijsprogramma, vol enthousiasme begin je aan de opleiding.

Al snel word je geconfronteerd met de realiteit, wanneer blijkt dat de eisen van toen je zelf nog op school zat niet meer aansluiten bij wat nu gevraagd wordt. Zo moet bijvoorbeeld voor een succesvol afsluiten van de opleiding voor Nederlands en Engels een ‘voldoende’ worden behaald. Compensatie met andere vakken is niet mogelijk. Dit zijn de nieuwe eisen.

Gemotiveerde inzet
Coach Thecla reageert alert wanneer duidelijk wordt dat er knelpunten zijn.  Via Nabil komen Jeanet en Jeanette al snel in contact met maatje Theo, die als o.a. voormalig docent Nederlands vakkundige ondersteuning kan Aanvankelijke principiële bedenkingen dat de ondersteuning meer het karakter van bijles krijgt worden volgens hem al snel ruim gecompenseerd door de gemotiveerde inzet die beide dames leveren: gezeten tussen de twee gaat hij 1 x per week, aan het eind van de (school)middag, met ze aan het werk. Theo legt de theoretische basis van het Nederlands uit, samen nemen zij verslagen en andere teksten door. Het huiswerk wordt door beide Jeanetten trouw gedaan.
En ze hebben succes, want inmiddels zijn zij beiden geslaagd voor het vak Nederlands. Dankzij de inzet van hun maatje, beamen beiden volmondig! Maatje Theo straalt mee en geeft aan dat hij met veel plezier hun maatje is geweest.

Trots
En ze zijn trots, want Jeanet vertelt dat het goed doet en voldoening geeft, wanneer je nu –met de nieuw verworven kennis van het Nederlands- ‘uitglijders’  in teksten van anderen kunt opsporen!
De coach bevestigt dat met name de studenten van deze studierichting hoog scoren wat motivatie betreft. Landstede biedt met grote regelmaat individuele en groepscoaching aan, daarnaast vindt er stagebezoek plaats en zijn er regelmatig overleggen met het werkveld.
Beide Jeanetten hebben ervaren dat het tempo bij de opleiding vooral in het begin vrij hoog lag. Zij vertellen dat bij het (weer) leren op latere leeftijd een aantal extra voorwaarden van belang zijn. Zo moet je het leren als zodanig weer oppakken, je tijd goed indelen, plannen en vervolgens heb je veel baat bij een thuissituatie die in balans is en de ruimte geeft voor je studie. Niet te vergeten: dit alles naast school, werk, huishouden en gezin.
Petje af voor de twee Jeanetten en dank aan maatje Theo! En van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma’s.