Print dit artikel

Maatje op Maat

Landstede Student Advies & Begeleiding biedt ondersteuning op het gebied van loopbaanbegeleiding, sociaalemotionele problemen en moeilijkheden met leren en studeren. Een van de diensten van Student Advies & Begeleiding is Maatje op Maat. Maatje op Maat heeft als doel de uitval onder studenten te beperken en de doorstroom te bevorderen. Maatje op Maat sluit aan bij de missie van Landstede waarbij maatschappelijke betrokkenheid en waarde(n)vol leren, leven en werken centraal staan. Het maatje is een volwassen vrijwilliger. Hij of zij begeleidt een student of leerling op het gebied van school en sociaal-maatschappelijk terrein. Deze begeleiding is aanvullend op de begeleiding die vanuit de opleiding wordt geboden. Het maatje is een klankbord wanneer het bijvoorbeeld gaat over de opeiding, stage, privé-leven, bijbaantjes en contact met instanties.

"It takes a village to raise a child" 

Wie zijn de maatjes

Het maatje is een volwassen vrijwilliger. Hij of zij begeleidt een student van Landstede op het gebied van school en sociaal-maatschappelijk terrein. Deze begeleiding is aanvullend op de begeleiding die vanuit de opleiding wordt geboden.

 

Wat doet het maatje

Opleiding en stage

Het maatje is een klankbord wanneer het bijvoorbeeld gaat over studiedruk, de relatie met docenten en medestudenten en meer algemeen de gang van zaken in de opleiding: wat kan anders, wat beter.

Zijn er onduidelijkheden t.a.v. de stage, wat zijn de verwachtingen, zijn er soms conflicten?

Het maatje biedt hulp en ondersteuning bij de planning van de verschillende taken.

Sociaal-maatschappelijke aspecten

Hierbij kan het gaan over wonen, budget, gezondheid en uitgaan. Welke vragen of belemmeringen zijn er die niet door ouders, verzorgers of docenten kunnen worden beantwoord of behandeld.

Zo nodig helpt het maatje de maat om de weg te vinden naar de diverse instanties, zoals gemeente, uitkeringsinstanties, ombudsman en andere hulp- en dienstverlening.

 

Wat hebben jongeren nodig

Uit ervaring weten wij dat de student die dreigt uit te vallen behoeftes en vragen heeft die vaak liggen op het gebied van

 

* zelfkennis; wie ben ik, wat kan ik, wat zijn mijn talenten.

* verantwoordelijkheid; wat vraagt de opleiding van mij; wat moet ik doen om een goede student, zoon/dochter en een goede burger te zijn.

* zelfvertrouwen; ik ben iemand van waarde, ik vind dat ik anderen iets te bieden heb.

* zelfsturing; ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen leven; wat wil ik met mijn toekomst ik en past deze opleiding, moet ik nog verder studeren of wil ik werken; ik neem zelf het initiatief.

* zelfreflectie; complimenten en kritiek kunnen geven en ontvangen, zo nodig eigen handelen bij- sturen.

 

Contact tussen maatje en maat

In het begin is er meestal contact 1 x per week, na verloop van tijd kan de frequentie anders/lager zijn. Beide partijen kunnen het initiatief tot een afspraak nemen.

 

Contact tussen maatje en opleiding

Het contact tussen het maatje en de opleiding verloopt via de studentadviseurs van Student Advies & Begeleiding of rechtstreeks via de coach van de betreffende student.

 

Meer informatie over Mentoring: mentoring manifest